• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เครื่องไดคัท
เครื่องไดคัท

Creasing And Cutting Machine

Technical Parameters

รุ่น
:
ML - 720
Inner chase size
:
สูงสุด 720 x 510 มิลลิเมตร
ความเร็วในการทำงาน
:
25 ครั้ง/นาที
Rule length
:
สูงสุด 15 m
กำลังไฟฟ้า
:
2.2 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
2000 กิโลกรัม
ขนาด
:
1360 x 1500 x 1520 มิลลิเมตร

------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
ML - 750
Inner chase size
:
สูงสุด 750 x 520 มิลลิเมตร
ความเร็วในการทำงาน
:
25 ครั้ง/นาที
Rule length
:
สูงสุด 15 m
กำลังไฟฟ้า
:
2.2 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
2100 กิโลกรัม
ขนาด
:
1360 x 1500 x 1520 มิลลิเมตร

------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
ML - 930
Inner chase size
:
สูงสุด 930 x 670 มิลลิเมตร
ความเร็วในการทำงาน
:
23 ± 3 ครั้ง/นาที
Rule length
:
สูงสุด 25 m
กำลังไฟฟ้า
:
4 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
3000 กิโลกรัม
ขนาด
:
1570 x 1800 x 1760 มิลลิเมตร

------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
ML - 1040
Inner chase size
:
สูงสุด 1040 x 720 มิลลิเมตร
ความเร็วในการทำงาน
:
20 ± 3 ครั้ง/นาที
Rule length
:
สูงสุด 30 m
กำลังไฟฟ้า
:
4 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
4800 กิโลกรัม
ขนาด
:
1700 x 2150 x 1760 มิลลิเมตร

------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
ML - 1040
Inner chase size
:
สูงสุด 1100 x 790 มิลลิเมตร
ความเร็วในการทำงาน
:
20 ± 2 ครั้ง/นาที
Rule length
:
สูงสุด 32 m
กำลังไฟฟ้า
:
4 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
4500 กิโลกรัม
ขนาด
:
1950 x 2100 x 1950 มิลลิเมตร
Product Image