• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เครื่องปั้มทอง
เครื่องปั้มทอง

Hot Stamp Printing Machine

Technical Parameters

รุ่น

:

TYMK - 930

ขนาดพื้นที่แท่นกดทับ

:

สูงสุด 930 x 670 มิลลิเมตร

ขนาดเพลทชินงาน

:

สูงสุด 920 x 650 มิลลิเมตร

อุณหภูมิ

:

1 - 199 องศา

ความเร็วในการทำงาน

:

20 ครั้ง/นาที

Common Foil Feeding

:

1 - 650 มิลลิเมตร

Times of skip

:

1 - 99

Resolution of foil feeding

:

1 มิลลิเมตร

กำลังไฟฟ้า

:

9 กิโลวัตต์

น้ำหนัก

:

3500 กิโลกรัม

ขนาด

:

1860 x 1790 x 1890 มิลลิเมตร

------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น

:

TYMK - 1100

ขนาดพื้นที่แท่นกดทับ

:

สูงสุด 1100 x 800 มิลลิเมตร

ขนาดเพลทชินงาน

:

สูงสุด 1000 x 750 มิลลิเมตร

อุณหภูมิ

:

1 - 199 องศา

ความเร็วในการทำงาน

:

20 ครั้ง/นาที

Common Foil Feeding

:

1 - 800 มิลลิเมตร

Times of skip

:

1 - 99

Resolution of foil feeding

:

1 มิลลิเมตร

กำลังไฟฟ้า

:

9 กิโลวัตต์

น้ำหนัก

:

4800 กิโลกรัม

ขนาด

:

2020 x 2070 x 2010 มิลลิเมตร

Product Image