• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องตัดกระดาษ

Paper Cutting Machine

Technical Parameters

รุ่น
:
QZK 920CD
ขนาดงาน
:
ความกว้างสูงสุด 92 เซนติเมตร
:
ความยาวสูงสุด 100 เซนติเมตร
:
ความสูงสูงสุด 12 เซนติเมตร
ความหนาในการกดทับ
:
สูงสุด 30,000 N
ความเร็วในการตัด
:
45 รอบ/นาที
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ตัด
:
3 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ตัวปล่อยงาน
:
0.55 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ปั้มลม
:
0.55 กิโลวัตต์
กระแสไฟฟ้า
:
-
น้ำหนัก
:
2200 กิโลกรัม
ขนาด
:
213 x 215 x 146 เซนติเมตร

------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
QZK 1300CD
ขนาดงาน
ความกว้างสูงสุด 130 เซนติเมตร
:
ความยาวสูงสุด 135 เซนติเมตร
:
ความสูงสูงสุด 13 เซนติเมตร
ความหนาในการกดทับ
:
สูงสุด 40,000 N
ความเร็วในการตัด
:
45 รอบ/นาที
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ตัด
:
4 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ตัวปล่อยงาน
:
0.55 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ปั้มลม
:
0.75 กิโลวัตต์
กระแสไฟฟ้า
:
380 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
น้ำหนัก
:
3700 กิโลกรัม
ขนาด
:
280 x 282 x 157 เซนติเมตร
Product Image