• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เครื่องเย็บมุงหลังคา
เครื่องเย็บมุงหลังคา

Saddle Stitch Binding

Technical Parameters

รุ่น
:
DQ440C
ชื่อเครื่อง
:
Semi-auto Saddle Stitching Machine
ความกว้างในการเย็บ
:
สูงที่สุด 450×305 มิลลิเมตร
:
ต่ำที่สุด 127×89 มิลลิเมตร
ความหนาในการเย็บ
:
0.2-4 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเย็บ
:
30 - 90 เล่ม/นาที
Total Capacity
:
0.55 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
370 กิโลกรัม
ขนาด
:
2380 x 1040 x 1420 มิลลิเมตร
Product Image