• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เครื่องยูวี
เครื่องยูวี

Manual UV Coating Machine

Technical Parameters

รุ่น
:
SGUV - 660
ชื่อเครื่อง
:
Manual 660 UV Costing Machine
ขนาดงาน
:
สูงสุด 630 x 915 มิลลิเมตร ต่ำสุด 150 x 210 มิลลิเมตร
ขนาดงาน
:
สูงสุด 630 x 915 มิลลิเมตร ต่ำสุด 150 x 210 มิลลิเมตร
ความหนาของกระดาษ
:
150 - 500 แกรม/ตรม.
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 40 เมตร/นาที
กำลังไฟฟ้า
:
6.5 กิโลวัตต์
หลอด UV 1 หลอด
:
1.2 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
850 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง
:
3250 x 1180 x 1230 มิลลิเมตร
Product Image