• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เคลือบฟิล์ม
เคลือบฟิล์ม

Semi-Automatic Glueless Laminating Machine

Technical Parameters

รุ่น
:
YFMB - 720A
ความกว้างในการเคลือบ
:
680 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
13 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
1600 กิโลกรัม
ขนาด
:
4000 x 1500 x 1600 มิลลิเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
YFMB - 920A
ความกว้างในการเคลือบ
:
880 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
15 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
1800 กิโลกรัม
ขนาด
:
4200 x 1700 x 1600 มิลลิเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
YFMB - 1100A
ความกว้างในการเคลือบ
:
1040 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
16 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
2000 กิโลกรัม
ขนาด
:
4000 x 1900 x 1600 มิลลิเมตร

-------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
YFMB - 1400A
ความกว้างในการเคลือบ
:
1300 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
17 กิโลวัตต์
น้ำหนัก
:
2300 กิโลกรัม
ขนาด
:
4500 x 2300 x 1600 มิลลิเมตร
Product Image