• 1
  • 2
  • 3
  • 4
เคลือบฟิล์ม
เคลือบฟิล์ม

Manual Pre-glued and glueless Laminating Machine

Technical Parameters

รุ่น
:
YFMC - 720B
ความกว้างในการเคลือบ
:
สูงสุด 680 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
60 - 130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
10 กิโลวัตต์
กระแสไฟฟ้า
:
380 โวลต์
น้ำหนัก
:
600 กิโลกรัม
ขนาด
:
2100 x 1300 x 1600 มิลลิเมตร

---------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
YFMC - 920B
ความกว้างในการเคลือบ
:
สูงสุด 880 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
60 - 130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
12 กิโลวัตต์
กระแสไฟฟ้า
:
380 โวลต์
น้ำหนัก
:
700 กิโลกรัม
ขนาด
:
2100 x 1500 x 1600 มิลลิเมตร

---------------------------------------------------------------------------------------

รุ่น
:
YFMC - 1200B
ความกว้างในการเคลือบ
:
สูงสุด 1100 มิลลิเมตร
ความเร็วในการเคลือบ
:
0 - 30 เมตร/นาที
อุณหภูมิในการเคลือบ
:
60 - 130 องศา
กำลังไฟฟ้า
:
15 กิโลวัตต์
กระแสไฟฟ้า
:
380 โวลต์
น้ำหนัก
:
900 กิโลกรัม
ขนาด
:
2100 x 1700 x 1600 มิลลิเมตร
Product Image